Skip to content

Colour scheme Black theme White theme Accessibility Translate English Decrease font sizeA Reset font sizeA Increase font sizeA

Croeso i’r Gronfa Ceisio am Swydd Etholiadol ar gyfer Pobl Anabl

Mae’r gronfa Ceisio am Swydd Etholiadol ar gyfer Pobl Anabl yn cynnig grantiau unigol o rhwng £250 a £40,000 i bobl anabl sy’n bwriadu sefyll etholiad.

Mae’r grantiau yn helpu diwallu’r anghenion cefnogol ychwanegol gan unigolyn anabl sy’n gysylltiedig ag anabledd. Heb y gefnogaeth hon, gallai unigolyn anabl wynebu rhwystr ychwanegol yn y prosesau dewis ac ymgyrchu o gymharu ag unigolyn heb anabledd.

Gwybodaeth Hawdd ei Darllen (pdf)

Ydw i’n gymwys?

Gallwch wneud cais am arian o’r gronfa os byddwch yn:

  • gallu cadarnhau eich bod yn gymwys i sefyll yn unol â gofynion y gyfraith etholiadol, a nodir yng nghanllawiau’r Comisiwn Etholiadol
  • gallu darparu tystiolaeth mewn perthynas â’ch anabledd, ac
  • yn gallu rhoi tystiolaeth eich bod wedi bod yn gysylltiedig â neu â diddordeb mewn gweithgareddau dinesig, cymunedol neu berthnasol eraill.

Mae’r gronfa ar gyfer costau ychwanegol cysylltiedig ag anabledd y mae’n rhaid i chi eu talu fel rhan o’r broses o sefyll etholiad. Ni ellir ei defnyddio ar gyfer talu costau cyffredinol y mae unrhyw ymgeisydd etholiad yn eu hwynebu e.e. costau ymgyrchu (fel taflenni).  Nid yw ychwaith ar gyfer costau byw cyffredinol. Nodwch fod y gronfa yn gyfyngedig, a dim ond mewn eithriadau y caiff grantiau mwy o faint (er enghraifft, £40,000) eu rhoi, lle bydd yr ymgeiswyr yn wynebu costau ychwanegol sylweddol sy’n gysylltiedig ag anabledd ac yn gallu profi hynny.

Latest News

Access to Elected Office for Disabled People Fund receives international award

The Access to Elected Office for Disabled People Fund… Visit the blog to read more on this story

Final cut-off date for grant applications

The final cut-off date for applications is fast approaching.… Visit the blog to read more on this story

Twitter twitter

Astudiaethau achos

Darllenwch am bobl anabl sydd yn ymhél â gwleidyddiaeth.

Your feedback

Can you spare a few minutes to give us your opinions on the Access to Elected Office for Disabled People Fund website?

Your feedback will help us to improve the website and application process for others, making sure it meets the needs of everyone who is interested in applying for funding.

Would you like to fill in our online survey?

Yes No Ask me later

If you would like us to send you the survey in an alternative format, please contact us.

Website
Survey